Thủ tướng giao Hải Dương đầu tư Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ Thanh Long

Tại văn bản số 1706/VPCP-QHĐP ngày 15/3/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có ý kiến đối với 2 kiến nghị, đề xuất của UBND tỉnh Hải Dương.

Về đầu tư Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ Thanh Long, Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1639/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ) và Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đến năm 2040 (Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 25 tháng 2 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương) đã định hướng phát triển khu vực hồ Thanh Long trở thành Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Thủ tướng Chính phủ đã giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp lập Nhiệm vụ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn – Kiếp Bạc.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Bộ: Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường để triển khai các bước cần thiết theo đúng quy trình, thủ tục để đầu tư, phát triển khu vực hồ Thanh Long theo đúng quy định và không được để xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương triển khai các bước cần thiết để đầu tư, phát triển khu vực hồ Thanh Long theo đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương triển khai các bước cần thiết để đầu tư, phát triển khu vực hồ Thanh Long theo đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Về đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn từ Quốc lộ 18 đến Ngã 3 An Lĩnh, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về sự cần thiết thực hiện Dự án.

Dự án đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt (Quyết định số 2164/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 9 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan đề xuất phương án bố trí vốn thực hiện Dự án (văn bản số 105/TB-VPCP ngày 31 tháng 03 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ). Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 03 năm 2024.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương, hồ Thanh Long nằm ở trung tâm khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc. Trước đây khu vực này là nơi tập kết thuyền chiến, luyện thủy quân của Đức Thánh Trần, căn cứ hậu cần của đại bản doanh Vạn Kiếp.

Hiện nay, hồ thuộc địa phận các xã Hưng Đạo, Lê Lợi (Chí Linh) và một phần xã Đan Hội, huyện Lục Nam (Bắc Giang). Khu vực hồ đang là vùng đất hoang hóa, một phần diện tích canh tác lúa 1 vụ bấp bênh, nguồn thủy sản tự nhiên được chính quyền giao khoán cho nhân dân. Hệ thống di tích tại đây xuống cấp nghiêm trọng, nhiều năm chưa được trùng tu, tôn tạo, cảnh quan thiên nhiên chưa được quy hoạch nên việc khai thác chưa hiệu quả.

Do đó, việc đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái hồ Thanh Long rất cần thiết nhằm khôi phục các di tích lịch sử, khôi phục các nghi lễ, làng nghề, giá trị văn hóa… để làm phong phú thêm giá trị của quần thể di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc.

Khu du lịch sinh thái hồ Thanh Long đã được xác định trong quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch chung TP Chí Linh; quy hoạch tổng thể bảo tồn khu di tích lịch sử, văn hóa Côn Sơn-Kiếp Bạc và nằm trong danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2030.

Đăng Nguyên

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/thu-tuong-giao-hai-duong-dau-tu-khu-du-lich-sinh-thai-nghi-duong-ho-thanh-long-20240316073404652.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *