Không lấy tên Kiến Hồng khi sáp nhập 2 xã Kiến Quốc, Hồng Phúc ở Ninh Giang

Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Ninh Giang (Hải Dương), đơn vị hành chính mới khi sáp nhập 2 xã Kiến Quốc, Hồng Phúc có tên là Kiến Phúc.

Không lấy tên Kiến Hồng khi sáp nhập 2 xã Kiến Quốc, Hồng Phúc ở Ninh Giang

Trụ sở xã Kiến Phúc sẽ đặt tại trụ sở xã Hồng Phúc hiện nay. Trong ảnh: Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại xã Hồng Phúc (ảnh tư liệu)

Tên dự kiến trước đây khi sáp nhập 2 xã Kiến Quốc, Hồng Phúc là Kiến Hồng. Huyện Ninh Giang thay đổi phương án đặt tên do có nhiều ý kiến của cán bộ, cử tri. Việc lấy tên mới là Kiến Phúc được Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Giang thảo luận thống nhất với Đảng ủy các xã liên quan lựa chọn.

Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023- 2025 huyện Ninh Giang cũng đã tổ chức hội thảo đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp xã Kiến Quốc với xã Hồng Phúc. Tại hội thảo hầu hết ý kiến đảng viên, người cao tuổi, cử tri nhân dân 2 xã Kiến Quốc, Hồng Phúc đồng thuận cao lấy tên xã mới là xã Kiến Phúc.

Khi thành lập, xã Kiến Phúc có diện tích tự nhiên 10,583 km2 với hơn 13.000 nhân khẩu. Nơi đặt trụ sở hành chính mới sau sáp nhập tại trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Hồng Phúc hiện nay.

Giai đoạn 2023-2025, huyện Ninh Giang có 8 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp (6 xã, 1 thị trấn). Sau sắp xếp, huyện Ninh Giang còn 16 đơn vị hành chính, giảm 4 đơn vị so với hiện nay.

Ngày 12/11/2023, Báo Hải Dương điện tử đã có bài viết “Có nên đặt tên xã Kiến Hồng ở Hải Dương?” phân tích về nội dung trên.

PV

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/khong-lay-ten-kien-hong-khi-sap-nhap-2-xa-kien-quoc-hong-phuc-o-ninh-giang-373716.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *