TP Hải Dương phấn đấu bàn giao mặt bằng sạch để thực hiện Dự án Diamond Land trước ngày 30/12

TP Hải Dương đã xây dựng kế hoạch triển khai thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Xây dựng tuyến đường nội bộ và giải phóng mặt bằng khu vực trung tâm TP Hải Dương nhằm tạo quỹ đất sạch để đấu giá, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Diamond Land.

TP Hải Dương phấn đấu bàn giao mặt bằng sạch để thực hiện Dự án Diamond Land trước ngày 30/12

Khu vực giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Xây dựng tuyến đường nội bộ và giải phóng mặt bằng khu vực 2 TP Hải Dương

Để triển khai dự án, thành phố phải thu hồi 12 thửa đất với tổng diện tích gần 3,45 ha ở phường Quang Trung, bao gồm 1 thửa đất văn hóa, 4 thửa đất thương mại, 3 thửa đất ở đô thị và cây lâu năm, 1 thửa mặt nước và 3 thửa giao thông.

Ban Giải phóng mặt bằng TP Hải Dương và UBND phường Quang Trung đặt mục tiêu sẽ hoàn thành kiểm đếm tài sản trên đất trước ngày 30/7. Kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất và tính pháp lý tài sản trên đất xong trước ngày 10/8. Từ đó, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và chỉnh sửa, niêm yết công khai để lấy ý kiến hoàn thiện phương án trước ngày 30/10.

Trước ngày 15/11, Hội đồng Giải phóng mặt bằng dự án sẽ thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. UBND thành phố xem xét phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, ban hành quyết định thu hồi đất trước ngày 30/11. Thành phố sẽ bàn giao đất cho chủ đầu tư trước ngày 30/12.

Đối với 5 hộ dân sinh sống trong Công ty Thương mại dịch vụ Hải Dương không có chỗ ở, UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh cho phép hỗ trợ tiền thuê nhà, cho thuê hoặc mua nhà ở xã hội để ổn định cuộc sống. Khách sạn Hoa Hồng có thời hạn thuê đất 25 năm, hiện còn 96 tháng sử dụng đất nên không đủ điều kiện hỗ trợ cho thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh.

Dự án Xây dựng tuyến đường nội bộ và giải phóng mặt bằng khu vực 2-TP Hải Dương nhằm tạo quỹ đất sạch để đấu giá, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị trung tâm TP Hải Dương – khu vực 2 (Diamond Land). Dự án này gồm 3 tòa nhà cao tầng và đất cây xanh – mặt nước, đất giao thông, bãi đỗ xe, công trình hạ tầng kỹ thuật… tạo điểm nhấn cho khu vực trung tâm thành phố.

PV

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/tp-hai-duong-phan-dau-ban-giao-mat-bang-sach-de-thuc-hien-du-an-diamond-land-truoc-ngay-30-12-383512.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *