Phụ huynh ở Hải Dương bắt đầu nộp hồ sơ nhập học cho con vào lớp 1

Từ sáng 10/7, các trường tiểu học trong tỉnh tổ chức tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2024-2025.

Phụ huynh ở Hải Dương bắt đầu nộp hồ sơ nhập học cho con vào lớp 1

Trường Tiểu học Tô Hiệu (TP Hải Dương) tổ chức nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 từ ngày 10-11/7. Năm học 2024-2025, trường tuyển sinh 198 học sinh

Theo đó, phụ huynh hoặc người thân của trẻ đúng độ tuổi vào lớp 1 theo quy định mang hồ sơ đến các trường tiểu học nơi địa bàn cư trú để làm thủ tục nhập học cho con. Hồ sơ gồm: đơn xin nhập học (mẫu do Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện quy định, trong đơn xin nhập học phải có thông tin mã số định danh cá nhân của trẻ); bản sao giấy khai sinh theo quy định hiện hành (kèm theo bản chính để đối chiếu); minh chứng về nơi cư trú của trẻ.

Trước đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện đã giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2024-2025 cho các trường. Các trường đã niêm yết công khai thủ tục nhập học, quyền và nghĩa vụ của học sinh, phụ huynh và các nội dung khác theo quy định trước khi làm thủ tục nhập học.

Các trường tiểu học sẽ tuyển sinh từ ngày 10-16/7 theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương lưu ý, từ ngày 17-19/7, các Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện duyệt kết quả tuyển sinh. Ngày 24/7 báo cáo kết quả tuyển sinh về sở. Căn cứ nhu cầu của phụ huynh và điều kiện thực tiễn của đơn vị, các trường có thể tập trung học sinh lớp 1 làm quen nền nếp và các hoạt động giáo dục của lớp 1.

Nghiêm cấm dạy học trước chương trình quy định; nghiêm cấm các trường thành lập lớp chọn dưới bất kỳ hình thức nào; xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực trong công tác tuyển sinh…

THẾ ANH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/phu-huynh-o-hai-duong-bat-dau-nop-ho-so-nhap-hoc-cho-con-vao-lop-1-386964.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *