Hải Dương thiếu gần 400 bác sĩ

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hải Dương vẫn thiếu gần 400 bác sĩ. Tỷ lệ bác sĩ hiện có của tỉnh thấp hơn cả quy định tối thiểu.

Hải Dương thiếu gần 400 bác sĩ

Tất cả các bệnh viện tuyến tỉnh ở Hải Dương hiện đều thiếu bác sĩ. Trong ảnh: Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hải Dương chăm sóc các nạn nhân gặp tai nạn giao thông

Kết quả giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức trong ngành y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2023 cho thấy, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 1.407 bác sĩ, đạt tỷ lệ 18,9% so với tổng số nhân lực toàn ngành y tế (7.434 người).

Tỷ lệ trên thấp hơn từ 0,1%-3,1% so với quy định tối thiểu của Thông tư số 08 ngày 5/6/2007 của Liên bộ Y tế, Nội vụ về định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước và thấp hơn 1,1%-11,1% so với quy định tối thiểu tại Thông tư số 03 ngày 17/2/2023 của Bộ Y tế hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

Hải Dương hiện mới có 11,3 bác sĩ/vạn dân, trong khi tỷ lệ trung bình toàn quốc là 12,5 bác sĩ/vạn dân. So với quy định tối thiểu, toàn tỉnh còn thiếu 388 bác sĩ, trong đó có 59 trạm y tế chưa bố trí được bác sĩ. Giai đoạn 2021-2023, tỉnh tuyển được 159 bác sĩ cho hai tuyến tỉnh và huyện, riêng tuyến xã không tuyển được người nào. Cùng giai đoạn này, Hải Dương có 81 bác sĩ chuyển công tác hoặc xin thôi việc, nhiều người có trình hộ học vấn, chuyên môn cao.

Tình trạng thiếu hụt nhân lực ngành y tế, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao đã kéo dài trong nhiều năm qua gây ra những khó khăn không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là việc phát triển dịch vụ chuyên sâu, khám chữa bệnh theo yêu cầu…

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, song chủ yếu do thu nhập của nhân viên y tế trong các cơ sở y tế công lập còn thấp, chưa tương xứng, thua xa so với nhiều cơ sở y tế tư nhân. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tại nhiều cơ sở y tế đã xuống cấp, lạc hậu, ít được đầu tư mua mới khiến các bác sĩ ít có môi trường thuận lợi để phát triển tay nghề. Công tác dự báo và xây dựng kế hoạch làm cơ sở phát triển, đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế của tỉnh chưa kịp thời. Chính sách thu hút, đãi ngộ bác sĩ, dược sĩ đại học, đào tạo, hỗ trợ đào tạo của tỉnh còn thấp, chưa thực sự tạo động lực để thu hút, giữ chân cán bộ y tế, nhất là đội ngũ trẻ có trình độ tốt nghiệp các trường đại học y khoa và đội ngũ y, bác sĩ có trình độ cao, chuyên khoa sâu, có kinh nghiệm công tác tại các bệnh viện, trung tâm y tế của tỉnh…

Để giải quyết khó khăn trên, Hải Dương nên sớm ban hành chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo và hỗ trợ hằng tháng đối với nguồn nhân lực công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh. Quan tâm thu hút bác sĩ làm việc tại cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến xã… Sở Y tế chủ động tham mưu cho tỉnh về quy hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực, chính sách đào tạo, thu hút nhân lực, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên y tế trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

BÌNH MINH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/hai-duong-thieu-gan-400-bac-si-386904.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *