Tứ Kỳ phê duyệt giá khởi điểm đấu giá đất 2 khu dân cư mới

UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) vừa phê duyệt phương án giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất tại 2 khu dân cư mới trên địa bàn huyện.

0:00/ 0:57

Nam miền Bắc

Bản đồ quy hoạch chia lô khu dân cư mới thôn Quảng Giang, xã Đại Hợp (Tứ Kỳ)

Bản đồ quy hoạch chia lô khu dân cư mới thôn Quảng Giang, xã Đại Hợp (Tứ Kỳ)

Cụ thể, tại khu dân cư mới thôn Thượng Hải, xã Bình Lãng, UBND huyện Tứ Kỳ phê duyệt 4 mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng 29 lô đất ở. Trong đó có 2 lô giá khởi điểm 16,5 triệu đồng/m2, 10 lô 15,5 triệu đồng/m2, 2 lô 14,5 triệu đồng/m2 và 15 lô 13 triệu đồng/m2.

Tại khu dân cư mới thôn Quảng Giang, xã Đại Hợp, UBND huyện Tứ Kỳ phê duyệt 3 mức giá khởi điểm để đấu giá 16 lô đất. Trong đó có 1 lô có giá khởi điểm 10,5 triệu đồng/m2, 11 lô 9,5 triệu đồng/m2 và 4 lô 8,5 triệu đồng/m2.

Các mức giá khởi điểm trên đã bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí bảo vệ phát triển đất trồng lúa, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được UBND huyện Tứ Kỳ phê duyệt; không bao gồm lệ phí trước bạ và lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

PHAN ANH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/tu-ky-phe-duyet-gia-khoi-diem-dau-gia-dat-2-khu-dan-cu-moi-374002.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *