Yêu cầu Điện lực Jaks dừng vận chuyển xỉ thải ra ngoài nhà máy

Dừng vận chuyển xỉ thải ra ngoài nhà máy

Ngày 29/2, UBND tỉnh Hải Dương có công văn 672 gửi các sở Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, UBND thị xã Kinh Môn và Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương về việc kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Hải Dương nêu rõ, những ngày qua, một số cơ quan báo chí phản ánh tình trạng tập kết tro, xỉ thải của Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương không đúng quy định gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thị xã Kinh Môn, thành phố Chí Linh ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Hoạt động san tải tro xỉ xuống tàu gây bụi.

Hoạt động san tải tro xỉ xuống tàu gây bụi.

Qua làm việc, thống nhất với các sở, ngành địa phương có liên quan; để khắc phục tình trạng nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo, yêu cầu Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương dừng ngay việc vận chuyển xỉ thải ra ngoài phạm vi nhà máy, toàn bộ lượng xỉ thải phát sinh hàng ngày tập kết về bãi thải xỉ theo đúng Dự án được phê duyệt;

Khẩn trương xây dựng kế hoạch vận chuyển, tiêu thụ tro, xỉ thải theo hướng: đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, tập kết đúng nơi quy định, đảm bảo chấp hành các quy định về tải trọng, an toàn giao thông, an ninh trật tự, đồng thời cam kết ưu tiên tiêu thụ xỉ thải làm vật liệu san lấp cho các công trình, dự án phù hợp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Chỉ được phép vận chuyển, tiêu thụ xỉ thải ra ngoài phạm vi nhà máy khi đã hoàn thiện kế hoạch trên, báo cáo về UBND tỉnh và được UBND tỉnh cho phép.

Ngoài ra, việc tiêu thụ tro bay tiếp tục được thực hiện, nhưng phải sử dụng các phương tiện chuyên dụng đảm bảo vệ sinh môi trường, chấp hành các quy định về tải trọng, an toàn giao thông.

UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, thành phần gồm: Lãnh đạo, cán bộ các sở, ngành liên quan (Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công an tỉnh) và Lãnh đạo UBND thị xã Kinh Môn, UBND thành phố Chí Linh, UBND huyện Kim Thành.

Đoàn kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ kiểm tra tổng thể hoạt động tập kết, vận chuyển, tiêu thụ tro, xỉ thải của nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương gắn với các hoạt động bến bãi trên địa bàn thị xã Kinh Môn, thành phố Chí Linh và huyện Kim Thành gây ô nhiễm môi trường; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Đoàn kiểm tra liên ngành báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về UBND tỉnh trước ngày 4/3/2024.

Các sở, ngành Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND thị xã Kinh Môn, UBND xã Quang Thành theo dõi, giám sát và yêu cầu Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương chấp hành nghiêm việc dừng vận chuyển, tiêu thụ xỉ thải ra ngoài phạm vi nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương để khắc phục tình trạng tập kết, tiêu thụ xỉ thải không đúng quy định gây ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương.

UBND thị xã Kinh Môn nghiêm túc kiểm điểm xác định trách nhiệm

Trước đó, ngày 26/2, ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động vận chuyển, tập kết tro, xỉ của Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương gây ô nhiễm.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương tạm dừng cung ứng, vận chuyển xỉ thải ra ngoài nhà máy để rà soát, khắc phục các tồn tại trong quá trình vận chuyển, tiêu thụ xỉ thải gây ô nhiễm môi trường. Chỉ được phép cung ứng trở lại khi đã khắc phục các tồn tại nêu trên, báo cáo kết quả khắc phục về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) và được UBND tỉnh cho phép;

Khẩn trương phối hợp với các đơn vị cung ứng tro, xỉ thải (Công ty cổ phần thương mại và công nghiệp Cẩm Phả, Công ty cổ phần Đông Hải 27/7…) rà soát, xây dựng kế hoạch vận chuyển, tiêu thụ tro, xỉ thải theo hướng: đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, tập kết đúng nơi quy định, đảm bảo chấp hành các quy định về tải trọng, an toàn giao thông, an ninh trật tự, đồng thời cam kết ƣu tiên tiêu thụ xỉ thải làm vật liệu san lấp cho các công trình, dự án phù hợp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Khẩn trương gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh, Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề xuất mở rộng ranh giới bãi thải xỉ 1 thêm 5,6 ha để di dời 148 hộ dân ra khỏi khu vực, tránh ô nhiễm môi trường và đảm bảo đời sống của người dân.

UBND thị xã Kinh Môn nghiêm túc kiểm điểm xác định trách nhiệm tổ chức, cá nhân khi để xảy ra tình trạng tập kết, kinh doanh tro, xỉ thải tại các bến bãi, đất nông nghiệp không đúng quy định gây ô nhiễm môi trường; chỉ đạo các xã, phường trên địa bàn kiểm tra khắc phục ngay các khu vực tập kết không đúng quy định và yêu cầu các chủ bến bãi không tiếp nhận, tiêu thụ tro, xỉ thải tại những nơi không đủ điều kiện, không được phép; Chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND cấp xã rà soát, xác định rõ các bến bãi kinh doanh than, vật liệu xây dựng trên địa bàn đủ điều kiện hoạt động theo quy định để hướng dẫn, yêu cầu các chủ bến bãi phải cam kết có giải pháp đảm bảo không làm ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình hoạt động.

Giao Công an tỉnh Hải Dương theo dõi, giám sát hoạt động cung ứng, tiêu thụ tro, xỉ thải, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường (nếu có) của Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương và các đơn vị có liên quan, kịp thời báo cáo UBND tỉnh theo quy định; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo sau khi Công ty TNHH điện lực Jaks Hải Dương và các đơn vị cung ứng tro, xỉ thải khắc phục xong các tồn tại trong quá trình vận chuyển, tiêu thụ tro xỉ, thải.

Tro xỉ được tập kết trên đất nông nghiệp chuyển đổi tại thôn Xạ Sơn.

Tro xỉ được tập kết trên đất nông nghiệp chuyển đổi tại thôn Xạ Sơn.

Đến nay đã được xúc chuyển đi nơi khác.

Đến nay đã được xúc chuyển đi nơi khác.

Trước đó, từ cuối tháng 8/2023, Báo Tri thức và Cuộc sống liên tục phản ánh việc chuyển giao chất thải tro, xỉ tại Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương phát sinh nhiều bụi gây ô nhiễm môi trường. Sau đó, UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức nhiều cuộc họp chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát và yêu cầu doanh nghiệp khắc phục. Mới đây nhất, tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2023, UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục yêu cầu, công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương xây dựng quy trình vận chuyển, tiêu thụ tro, xỉ thải đảm bảo vệ sinh, môi trường, giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình vận chuyển tiêu thụ.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, thay vì đưa tro xỉ về bãi tập kết của nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương để xử lý, tro xỉ ra lò đến đâu được vận chuyển ra bên ngoài đến đó rồi tập kết trái phép tại nhiều vị trí khác nhau.

Video chuyển tải tro xỉ xuống tàu gây bụi:

Tại khu vực đất chuyển đổi lên đến hàng nghìn m2 thuộc thôn Xạ Sơn (xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đã được “hô biến” thành điểm tập kết tro, xỉ từ nhà máy nhiệt điện. Theo người dân phản ánh, số lượng tro, xỉ tập kết tại đây được vận chuyển ra từ Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương từ trong Tết. Tro, xỉ chất thành nhiều đống, cao đến vài mét trên diện tích lên đến hàng nghìn m2. Điểm tập kết tro, xỉ này nằm sát khu vực người dân đang canh tác nông nghiệp nhưng lại không được che chắn cẩn thận dẫn đến nguy cơ gây ô nhiễm.

Theo phản ánh của người dân cũng như ghi nhận của PV từ thực tế, ngoài điểm tập kết trên, tro, xỉ từ Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương còn được tập kết tại một số bến bãi dưới chân cầu Mây thuộc địa phận xã Thăng Long (thị xã Kinh Môn). Tại khu vực cảng dầu của Công ty TNHH điện lực JAKS Hải Dương, tro xỉ cũng được tập kết tại đây để vận chuyển bằng đường thủy. Quá trình vận chuyển tro, xỉ xuống tàu vẫn phát sinh bụi.

Sau khi báo chí phản ánh, các cơ quan chức năng rốt ráo chỉ đạo đến nay, tro xỉ tập kết tại khu vực đất chuyển đổi lên đến hàng nghìn m2 thuộc thôn Xạ Sơn đã được xúc, chuyển đi nơi khác.

Tâm Đức

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/yeu-cau-dien-luc-jaks-dung-van-chuyen-xi-thai-ra-ngoai-nha-may-1962582.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *