Thưởng Tết dương lịch ở Hải Dương cao nhất 110 triệu đồng

Theo tổng hợp của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, đến ngày 26/12, mức thưởng Tết dương lịch 2024 của Hải Dương cao nhất thuộc về một cá nhân của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với 110 triệu đồng.

img_0158.jpg
Mức thưởng Tết dương lịch của lao động Hải Dương cao nhất 110 triệu đồng và thấp nhất 50.000 đồng/người

Đây là mức thưởng dành cho một cá nhân của một doanh nghiệp FDI tại khu công nghiệp Tân Trường (Cẩm Giàng). Cùng thời điểm này năm trước, đây cũng là doanh nghiệp công bố mức thưởng Tết Quý Mão cao nhất tỉnh.

Mức thưởng Tết dương lịch bình quân của khối doanh nghiệp FDI là 930.000 đồng/người, mức thấp nhất 50.000 đồng/người.

Khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng mỗi người cao nhất 10 triệu đồng, bình quân 800.000 đồng, thấp nhất 100.000 đồng.

Tại những doanh nghiệp cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng cao nhất 5 triệu đồng/người, bình quân 1.930.000 đồng/người, thấp nhất 100.000 đồng/người.

Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng cao nhất 12 triệu đồng/người, bình quân 2,2 triệu đồng/người, thấp nhất 500.000 đồng/người.

Như vậy, mức thưởng Tết dương lịch thấp nhất và cao nhất đều thuộc về khối doanh nghiệp FDI.

Nguồn: Báo Hải Dương – BẢO ANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *