Hải Dương có thêm 4 cây di sản

Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam vừa công nhận thêm 4 cây di sản ở Hải Dương.

Hải Dương có thêm 4 cây di sản

Tán lá cây đa cổ thụ tại thôn Đồng Xá Bắc, xã Đồng Cẩm (Kim Thành) xanh tốt

Tại xã Đồng Cẩm (Kim Thành) có 2 cây được công nhận là cây đa cổ thụ ở thôn Đồng Xá Bắc và cây gạo cổ thụ ở thôn Phí Gia. Cả 2 cây có tuổi đời gần 200 tuổi, chiều cao khoảng 30-35 m, dáng cây thẳng đứng, tán phủ rộng và đang xanh tốt.

Cây bồ đề tại xóm 3, thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng (Kinh Môn)

Cây bồ đề tại xóm 3, thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng (Kinh Môn)

Cây bồ đề tại xóm 3, thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng (Kinh Môn) có tuổi đời hơn 200. Cây muồng ràng ràng tại thôn Phú Khê, xã Thái Học (Bình Giang) có tuổi đời hơn 300, tán rộng 20 m, cao khoảng 17 m.

Cây muồng ràng ràng ở thôn Phú Khê, xã Thái Học (Bình Giang)

Cây muồng ràng ràng ở thôn Phú Khê, xã Thái Học (Bình Giang)

Việc được công nhận là cây di sản sẽ góp phần để các địa phương tăng cường công tác bảo vệ, giữ gìn cây và làm phong phú, đa dạng hệ sinh thái cây trồng.

Đến tháng 3/2023, Hải Dương có 65 cây được công nhận cây di sản.

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *