Chủ trương xây dựng Cụm bệnh viện đa khoa Hải Dương khoảng 2.200 tỷ đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương vừa báo cáo đề xuất phương án kêu gọi đầu tư Dự án Cụm bệnh viện đa khoa Hải Dương tại vị trí trụ sở Trung tâm Hỗ trợ thanh niên, công nhân và lao động trẻ (Tỉnh đoàn Hải Dương) ở đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương. Khu vực này có diện tích khoảng hơn 1,9 ha, đã được điều chỉnh chức năng sử dụng từ đất trụ sở cơ quan thành đất y tế.

Theo dự kiến Dự án Cụm bệnh viện đa khoa Hải Dương có quy mô xây dựng 3 khối nhà gồm: 1 khối nhà đa khoa cao 21 tầng; 2 khối nhà sản, nhi cao 18 tầng (chưa có tầng hầm), với hơn 1.250 giường bệnh. Tổng chi phí đầu tư dự án khoảng 2.200 tỷ đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của TP. Hải Dương lựa chọn nhà đầu tư xây dựng dự án trên bằng hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản.

Xét báo cáo, đề nghị của TP. Hải Dương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Hải Dương thống nhất chủ trương thực hiện dự án.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng, y tế là lĩnh vực tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư, do đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức họp chuyên đề, tham mưu phương án tối ưu để lựa chọn nhà đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan đánh giá, dự báo nhu cầu về dịch vụ y tế, nhất là y tế chất lượng cao để xây dựng, đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND TP. Hải Dương rà soát quy hoạch khu đất này để cập nhật, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn TP. Hải Dương lập quy hoạch chi tiết 1/500 để phục vụ việc triển khai các bước tiếp theo.

Do trên khu đất này có tài sản của Trung ương Đoàn, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cần xem xét việc xin ý kiến cấp trên khi triển khai thực hiện.

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *