Chính phủ hỗ trợ 100 tỷ đồng xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương

Trong tổng số hơn 379,3 tỷ đồng đầu tư Dự án Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương ở địa điểm mới, Hải Dương được Chính phủ hỗ trợ 100 tỷ đồng.

Chính phủ hỗ trợ 100 tỷ đồng xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương

Được sự quan tâm của Chính phủ, Dự án Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương (địa điểm mới) được bổ sung 100 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương (ảnh minh họa)

HĐND tỉnh Hải Dương vừa ban hành nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương (địa điểm mới).

Theo nghị quyết, cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án được điều chỉnh thành ngân sách Trung ương từ nguồn dự phòng năm 2023 và nguồn vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trong đó, ngân sách Trung ương là 100 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là hơn 279,3 tỷ đồng.

Trước đó, nguồn vốn đầu tư đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 2/6/2023 của HĐND tỉnh Hải Dương là 100% từ ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (hơn 379,3 tỷ đồng). Địa điểm thực hiện dự án ở xã Nam Hồng và xã An Sơn (cùng huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). Được sự quan tâm của Chính phủ, dự án trên được bổ sung 100 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 theo Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem chi tiết tại nghị quyết.

PHONG TUYẾT

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/chinh-phu-ho-tro-100-ty-dong-xay-dung-trung-tam-bao-tro-xa-hoi-tinh-hai-duong-374557.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *