VinFast sắp đưa thêm 14 trạm sạc ô tô điện tại Hải Dương vào hoạt động

Theo Công ty TNHH Bình Bảo Minh (đường Ngô Quyền, TP Hải Dương) – đại lý VinFast tại Hải Dương, dự kiến trong thời gian tới, Hải Dương sẽ có thêm 14 trạm sạc ô tô điện VinFast đi vào hoạt động.

VinFast sắp đưa thêm 14 trạm sạc ô tô điện tại Hải Dương vào hoạt động

Hải Dương hiện có 20 trạm sạc điện ô tô VinFast

14 trạm sạc sắp đi vào hoạt động tại 9 huyện, thành phố, thị xã gồm TP Hải Dương, Chí Linh, Kinh Môn, Kim Thành, Tứ Kỳ mỗi nơi có thêm 2 trạm.

Các huyện Gia Lộc, Nam Sách, Bình Giang và Ninh Giang mỗi nơi có thêm 1 trạm sạc.

Danh sách trạm sạc tại Hải Dương (nguồn VinFast Bình Bảo Minh)

Danh sách trạm sạc tại Hải Dương (nguồn VinFast Bình Bảo Minh)

Sau khi 14 trạm sạc ô tô điện này đi vào hoạt động, toàn tỉnh sẽ có 34 trạm sạc ô tô điện VinFast. TP Hải Dương sẽ có 9 trạm sạc và TP Chí Linh sẽ có 7 trạm sạc, đây là 2 địa phương có nhiều trạm sạc điện VinFast nhất, nhì tỉnh. Các huyện Gia Lộc, Kim Thành, Tứ Kỳ và thị xã Kinh Môn mỗi nơi sẽ có 3 trạm sạc. Huyện Nam Sách sẽ có 2 trạm sạc. Các huyện Cẩm Giàng, Ninh Giang, Bình Giang, Thanh Hà mỗi nơi sẽ có 1 trạm sạc. Như vậy 11/12 huyện, thị xã, thành phố của Hải Dương đã có trạm sạc điện VinFast hoạt động. Chỉ còn huyện Thanh Miện chưa có trạm sạc điện VinFast.

HN

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/vinfast-sap-dua-them-14-tram-sac-o-to-dien-tai-hai-duong-vao-hoat-dong-379261.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *