Tán thành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ lễ 30/4-1/5 liền 5 ngày

Bộ Nội vụ nhất trí với đề xuất hoán đổi ngày làm việc của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp lễ 30/4-1/5.

0:00/ 1:45

Nữ miền Nam

Ngày 5/4, Bộ Nội vụ gửi Công văn số 1855 về góp ý văn bản đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Tán thành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ lễ 30/4-1/5 liền 5 ngày

Bộ Nội vụ nhất trí với đề xuất hoán đổi ngày làm việc của Bộ LĐ-TB&XH để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp lễ 30/4-1/5.

“Bộ Nội vụ nhất trí đề xuất việc hoán đổi ngày làm việc (nghỉ ngày 29/4, làm bù sang 1 ngày khác) và thống nhất nội dung dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) chuẩn bị”, văn bản nêu rõ.

Bộ Nội vụ đề nghị Bộ LĐ-TB&XH hoàn thiện văn bản, sớm trình Thủ tướng xem xét quyết định, bảo đảm sự chủ động trong tổ chức, sắp xếp công việc của hệ thống chính trị, của các cơ quan, tổ chức liên quan và của người dân.

Trước đó, Bộ LĐ-TB&XH có công văn gửi các cơ quan liên quan lấy ý kiến về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, năm 2024, dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 có ngày 29/4 (thứ hai) nằm giữa ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ hằng tuần.

Vì thế, cơ quan này đề xuất hoán đổi ngày làm việc bình thường (ngày 29/4) và làm bù sang ngày khác để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục.

Việc này giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, việc hoán đổi này cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Do đó, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất Thủ tướng xem xét, quyết định việc hoán đổi thời gian làm việc nêu trên.

Phùng Đô

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tan-thanh-de-xuat-hoan-doi-ngay-lam-viec-de-nghi-le-30-4-1-5-lien-5-ngay-192240405211901464.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *