Phát hiện nhiều vi phạm tại Công ty CP kinh doanh nước sạch Hải Dương

Qua thanh tra phát hiện nhiều hạn chế, thiếu sót

Vừa qua, Thanh tra tỉnh Hải Dương đã ban hành kết luận thanh tra (KLTT) về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước trong 3 năm (2019, 2020, 2021) và công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản các dự án, công trình đã được nghiệm thu, quyết toán đến 31.12.2021 tại Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương.

Theo KLTT, trong 3 năm (2019, 2020 và 2021) Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng do sử dụng hóa đơn không có giá trị sử dụng để hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào. Cụ thể, Công ty kê khai 26 hóa đơn với giá trị hàng hóa hơn 1,5 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng 153 triệu đồng của 4 doanh nghiệp đã được cơ quan thuế thông báo là hóa đơn không có giá trị sử dụng. (Công ty Cổ phần thương mại Minh Tuy (mã số thuế: 0800454605); Công ty TNHH thương mại Đức Trung (mã số thuế: 0801298109); Công ty TNHH Phúc Đại Cát (mã số thuế: 02401076224); Công ty TNHH dịch vụ xây dựng Tuấn Hưng Sơn Động (mã số thuế: 2400825626)).

Phát hiện nhiều vi phạm tại Công ty CP kinh doanh nước sạch Hải Dương

Trụ sở Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương. Ảnh: ITN

Tuy nhiên, Công ty chứng minh được lỗi vi phạm sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp thuộc về bên bán hàng và đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định. Do vậy, Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thuế giá trị gia tăng theo quy định tại điểm a, d khoản 1 Điều 10 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16.10.2013 của Chính phủ và điểm a, đ khoản 1 Điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19.10.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

KLTT chỉ rõ, trách nhiệm để xảy ra các hạn chế, thiếu sót trên thuộc về phòng Tài chính Kế hoạch; các Chi nhánh; Ban lãnh đạo Công ty và các cá nhân có liên quan của Công ty trong việc kê khai không đúng đối với 26 hóa đơn không có giá trị sử dụng.

Thanh tra tỉnh cũng xác định hành vi khai thác, sử dụng nước mặt vượt lưu lượng quy định trong giấy phép được cấp của Công ty trong 3 năm (khoảng 22.904.773 m3) là hành vi vi phạm hành chính, chưa phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các dự án, công trình đã được nghiệm thu, quyết toán đến ngày 31.12.2021, đoàn thanh tra tiến hành thanh tra 28 dự án, công trình với tổng giá trị xây lắp được thanh tra hơn 148 tỷ đồng và phát hiện nhiều thiếu sót như công tác khảo sát địa hình, địa chất của một số công trình chưa chi tiết, chưa phù hợp với hiện trạng công trình dẫn tới trong quá trình thi công phải điều chỉnh thiết kế, bổ sung khối lượng làm phát sinh tăng, giảm giá trị chi phí công trình;

Không có văn bản nghiệm thu vật liệu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình, thiếu hồ sơ chứng nhận chất lượng, xuất xứ, nhãn mác hàng hóa của một số vật liệu, vật tư, thiết bị trước khi đưa vào thi công xây dựng công trình..

Đặc biệt, công tác nghiệm thu, quyết toán khối lượng xây lắp hoàn thành giữa Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và nhà thầu thi công xây dựng căn cứ theo khối lượng thiết kế, dự toán được phê duyệt nên không phát hiện được những sai sót do dự toán thiết kế tính sai tăng khối lượng, áp dụng sai định mức xây dựng và nghiệm thu khối lượng không đúng theo hồ sơ hoàn công dẫn tới quyết toán tăng giá trị các công trình với tổng số tiền hơn 841 triệu đồng (tương ứng với giá trị tài sản cố định đối với các công trình được thanh tra với tổng số tiền gần 765 triệu đồng) gồm: Nghiệm thu, quyết toán sai tăng giá trị công trình do chưa giảm trừ khối lượng dự toán thiết kế tính sai tăng và áp dụng sai đơn giá định mức với số tiền hơn 825 triệu đồng; Nghiệm thu quyết toán sai tăng giá trị công trình do nghiệm thu tăng khối lượng với số tiền 15 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh chỉ rõ, trách nhiệm để xảy ra các hạn chế, thiếu sót nêu trên thuộc về Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng, phòng Quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản; các Chi nhánh trực tiếp thi công; Ban lãnh đạo Công ty và các cá nhân có liên quan.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra

Với những vi phạm nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định thu hồi số tiền 411 triệu đồng; Cục Thuế tỉnh có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế; Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương. (Ngày 22.11.2023, Công ty đã nộp số tiền 411 triệu vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh).

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương

Đồng thời kiến nghị, Công ty CP kinh doanh nước sạch Hải Dương điều chỉnh giảm số tiền Thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ là 123 triệu đồng; Loại chi phí khấu hao TSCĐ từ năm 2022 và các năm tiếp theo 896 triệu đồng do sử dụng hóa đơn không có giá trị sử dụng; Giảm giá trị nguyên giá tài sản cố định đối với các công trình được thanh tra với tổng số tiền 764 triệu đồng.

Kiểm tra, rà soát việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước ngoài thời kỳ thanh tra; trong quá trình rà soát phát hiện vi phạm (nếu có), báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chấp hành nghiêm các quy định của Luật Quản lý thuế; Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tài nguyên, Luật Tài nguyên nước, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Thực hiện nghiêm các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và trong lĩnh vực tài nguyên nước của cơ quan có thẩm quyền.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm theo thẩm quyền được phân cấp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý phù hợp đối với những tập thể, cá nhân đã có những hạn chế, thiếu sót nêu trên.

Khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra; có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, xử lý đối với những hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản tại Công ty.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnhchỉ đạo các cơ quan quản lý Nhà nước tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật đối với các doanh nghiệp có phần vốn góp của Nhà nước trong quản lý, sử dụng vốn, hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng đất đai, tài nguyên, đầu tư.

Cục Thuế tỉnhtăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế và hóa đơn theo quy định của Luật quản lý thuế, để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trườngtăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn về nghiệp vụ, tháo gỡ kịp thời trong việc thực hiện điều chỉnh, cấp phép việc khai thác tài nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Đỗ Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *