Nhiều xã, phường ở Hải Dương sắp có tên mới

Đến ngày 28/3, tất cả các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 ở Hải Dương đã hoàn thành tổ chức kỳ họp HĐND cấp xã thông qua việc thực hiện sắp xếp. Theo các đề án được thông qua, nhiều xã, phường, thị trấn sẽ có tên mới.

Đại biểu HĐND xã Đồng Tâm (Ninh Giang) biểu quyết thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025

Đại biểu HĐND xã Đồng Tâm (Ninh Giang) biểu quyết thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025

HĐND các xã, phường, thị trấn thuộc diện sắp xếp đã thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính với sự nhất trí cao, đều đạt 100% số đại biểu đồng ý.

Căn cứ kết quả trên, UBND cấp huyện sẽ hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND cùng cấp thông qua. Sau đó, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đề án gửi về Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4.

Đến ngày 27/3, đã có 2 huyện Thanh Hà và Nam Sách hoàn thành kỳ họp HĐND cấp huyện thông qua các đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025.

Giai đoạn 2023 – 2025, toàn tỉnh có 57 đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp (gồm 33 đơn vị thuộc diện bắt buộc, 23 đơn vị hành chính liền kề và 1 đơn vị điều chỉnh một phần). Sau khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Hải Dương sẽ giảm 28 đơn vị, từ 235 còn 207 đơn vị.

PV

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/hdnd-cap-xa-o-hai-duong-thong-qua-thuc-hien-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-du-kien-nhieu-dia-phuong-sap-co-ten-moi-376874.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *