Luật Đất đai sửa đổi: Đất không giấy tờ trước ngày 1-7-2014 được xét cấp sổ đỏ

Luật Đất đai sửa đổi quy định việc xem xét cấp giấy chứng nhận cho những trường hợp không có giấy tờ, không vi phạm pháp luật về đất đai đến trước ngày 1-7-2014.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Phan Đức Hiếu - Ảnh: GIA HÂN
Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Phan Đức Hiếu – Ảnh: GIA HÂN

Sáng 18-1, tại cuộc họp báo về kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội, phóng viên đã nêu quy định mới của Luật Đất đai (sửa đổi) quy định về việc xem xét cấp giấy chứng nhận cho những trường hợp không có giấy tờ, không vi phạm pháp luật về đất đai đến trước ngày 1-7-2014.

Từ đó, đề nghị cơ quan thẩm tra là Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thông tin thêm việc này.

Chính phủ được giao quy định chi tiết

Trả lời nội dung này, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Phan Đức Hiếu cho biết tại điều 138 của Luật Đất đai sửa đổi đã quy định chi tiết nội dung này.

Cụ thể là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đến trước ngày 1-7-2014.

Theo đó, đã quy định rõ một số nguyên tắc cơ bản và sau đó sẽ giao cho Chính phủ quy định chi tiết.

“Với tính chất của Luật Đất đai thì không thể quy định chi tiết hơn trong luật. Thêm vào đó, thực tiễn rất đa dạng nên buộc phải giao cho Chính phủ quy định cụ thể, chi tiết trường hợp nào, thời điểm nào, hồ sơ, giấy tờ ra sao, điều kiện cấp ra sao”, ông Hiếu nêu.

Như vậy, ở lần chỉnh sửa này, thời điểm công nhận quyền sử dụng đất với đất không giấy tờ, đang được cá nhân, hộ gia đình sử dụng ổn định kéo dài thêm 10 năm so với quy định cũ.

Còn tại Luật Đất đai (sửa đổi) cũng quy định rõ 3 mốc thời điểm, cụ thể là hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 18-12-1980, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đồng thời, quy định các điều kiện, trường hợp được cấp.

Mốc thứ 2 là hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 18-12-1980 đến trước ngày 15-10-1993, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Tại mốc này cũng quy định rõ các điều kiện, trường hợp được cấp.

Mốc thứ 3 là hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2014, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là không có tranh chấp thì diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Tại mốc này cũng quy định rõ các điều kiện, trường hợp được cấp.

Theo tuoitre.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *