Hải Dương: Kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến dự án, gói thầu do Công ty AIC thực hiện

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 và nhiệm kỳ 2016 – 2021 trong việc thực hiện quy chế làm việc và việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty AIC và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Hải Dương: Kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến dự án, gói thầu do Công ty AIC thực hiện

Qua kiểm tra đã kết luận, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu lãnh đạo công tác kiểm tra; thiếu lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh trong việc thực hiện thanh tra để kịp thời phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh những vi phạm, khuyết điểm của các chủ đầu tư trong triển khai thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty AIC và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC thực hiện trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 đến năm 2021… Liên quan đến nội dung này, có vi phạm, khuyết điểm của một số tổ chức đảng, đảng viên đến mức phải thi hành kỷ luật.

Sau khi thực hiện quy trình kiểm điểm, xử lý kỷ luật, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã quyết định hình thức kỷ luật đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016 là Khiển trách. Tuy nhiên, do thời hiệu kỷ luật đã hết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy không ban hành quyết định kỷ luật.

Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến mức phải thi hành kỷ luật Khiển trách. Tuy nhiên, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã bị Ban Bí thư quyết định kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo vào năm 2022 do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và một số vi phạm khác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương quyết định không tiếp tục kỷ luật đối với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhiệm kỳ 2010 – 2015; thi hành kỷ luật Khiển trách đối với Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với ông Tạ Hồng Minh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và ông Tiêu Anh Phương, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2010 – 2015; Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2010 – 2015; Chi ủy Bệnh viện Nhi nhiệm kỳ 2010 – 2015; Đảng ủy Bệnh viện Nhi nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bà Đỗ Thị Thanh Xuân, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi; ông Bùi Văn Chân, nguyên Phó Bí thư Chi bộ, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Nhi Hải Dương; bà Nguyễn Thị Thức, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Nhi đến mức phải kỷ luật Khiển trách. Tuy nhiên, do thời hiệu kỷ luật đã hết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương không ban hành quyết định kỷ luật.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã quyết định hình thức kỷ luật Khiển trách đối với ông Vũ Văn Lương, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Thành Công, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Y tế; Đoàn Mạnh Tiến, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Y tế; Vũ Ngọc Long, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với ông Vũ Ngọc Long. Ông Vũ Văn Lương, Nguyễn Thành Công và Đoàn Mạnh Tiến, do thời hiệu kỷ luật đã hết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất không ban hành quyết định kỷ luật.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định kỷ luật đối với các đảng viên thuộc diện cấp trên quản lý.

Theo: TTXVN/Báo Tin tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *